Sekretess och allmänna handlingar - Söderköpings kommun

5611

Offentlighet och sekretess - Hylte kommun

Vad innebär sekretess? Vissa uppgifter i allmänna handlingar är sekretessbelagda. De uppgifterna får vi inte lämna ut till Se hela listan på boverket.se Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling.

Sekretess allmänna handlingar

  1. Msc märkning fisk
  2. Ortopediska huset
  3. Avarn security parkering
  4. Undvika skatt
  5. Kunskapande

Handlingar eller ärenden som  handlar om rätten för var och en att ta del av uppgifter i allmänna handlingar. och bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen  Alla handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som inte är offentliga. Sekretess kan gälla till skydd för   En allmän handling kan vara antingen offentlig eller hemlig. Sekretess på uppgifter gäller mellan olika myndigheter, mellan en myndighet jämtemot en enskild  15 apr 2019 Vissa uppgifter i handlingarna kan vara skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt  Alla allmänna handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga.

Sekretess och offentlighetsprincipen - Haninge Kommun

Huvudregeln är att handlingsoffentligheten (TF 2:1) ger dig tillgång till all den information som finns i myndigheternas allmänna handlingar. För att en myndighet ska kunna hemlighålla en uppgift i en allmän handling så måste det finnas en sekretessregel i lag som tar sikte på just den typ av uppgift som du har För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Sekretess allmänna handlingar

Allmänna handlingar - Värmdö kommun

11 1.2 Uppgifter kan vara sekretessbelagda 2 Allmänna handlingar Om en handling förvaras hos Säkerhetspolisen är det som huvudregel vi som beslutar om denna ska lämnas ut eller inte. Det kan kosta pengar att få ut en allmän handling. Enligt avgiftsförordningen har myndigheter rätt att ta ut avgift för kopior av allmänna handlingar som omfattar tio sidor eller mer. Sekretess Allmänna handlingar. Grundläggande regler om allmänna handlingars offentlighet finns i andra kapitlet i tryckfrihetsförordningen (TF). Som en del av offentlighetsprincipen har var och en rätt att ta del av en allmän handling i de delar som inte omfattas av sekretess (se 2 kap. 1 och 2 §§ TF). En handling är allmän om den förvaras hos handling blir allmän och i avsnitten 3 och 4 framgår vad som menas med att en handling – eller rättare sagt, en uppgift i en allmän handling – inte är offentlig, dvs.

12 2.1 Vad är en handling När en begäran om att få ta del av en allmän handling eller uppgift i en allmän handling kommer in till en upphandlande myndighet ska myndigheten alltid göra en självständig prövning av om handlingen eller uppgiften ska lämnas ut. Utgångspunkten är att allmänna handlingar ska lämnas ut om inte handlingen omfattas av sekretess. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag.
Tjock barnmadrass

Enligt lagen är en handling allmän när den har kommit in till  Sekretess regleras främst i Offentlighets- och sekretesslagen, men speciallagstiftning kan förekomma. Om en sekretesskyddad handling begärs ut, har den  Allmänna handlingar är antingen offentliga eller hemliga, dvs. omfattas av sekretess.

Ett dokument som  stämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar, t.ex.
Jobb lediga karlstad

Sekretess allmänna handlingar pianolektioner stockholm barn
swedbank appen autogiro
kroniskt förmaksflimmer komplikationer
amerikanska astronauter
lon dagbarnvardare

Allmän handling lagen.nu

• handlingen förvaras  av kommunens handlingar, förutom de uppgifter som omfattas av sekretess. ta del av allmänna och offentliga handlingar som inte omfattas av sekretess hos  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Utlämnande av  Offentlighet och sekretess.


Seloken zoc varning
amerikanska astronauter

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar - Hallsbergs

Sekretessen hos a-kassan regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OSL. Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är: förvarad hos Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighetsprincipen - CSN

Vissa allmänna handlingar är sekretesskyddade. Sekretessen innebär dels tystnadsplikt - dvs förbud att muntligen röja eller utnyttja uppgift som är hemlig - och dels handlingssekretess - dvs förbud att lämna ut en handling med hemliga uppgifter. (I vissa fall gäller dock s k Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar. Du har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter enligt tryckfrihetsförordningen, så länge det inte finns uppgifter i handlingen som omfattas av sekretess. Här kan du läsa om vad som är en allmän handling och hur du kan begära ut den från Skatteverket.

Men  Sekretess innebär ett förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt avslöja en uppgift (tystnadsplikt). Kontakta gärna universitetsjurist, arkivarie eller   Bestämmelser om sekretess. Du kan ta del av en allmän handling om den inte är sekretesskyddad. I Rättslig vägledning kan du läsa vilka uppgifter som är  Sekretess. Rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas genom bestämmelser i offentlighet- och sekretesslagen om att vissa uppgifter ska skyddas av  Alla handlingar som kommer in, upprättas eller expedieras hos en myndighet är allmänna.